Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

Gintama° 02

267 | Không Phải Chất Tẩy Gì Cũng Loại Trừ Được Bụi Đâu Nhá!

GD | MEGA

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2015

Gintama 203

Tập 203 | Ai Cũng Sẽ Lớn Thêm Tí Xíu Trong Kỳ Nghỉ Hè Mà Thôi

MEGA | GD